Sidenavigering
For svaksynte
Sett lys tekst på mørk bakgrunn
Kontakt
Helgeland Museum
hovedkontor:

Helgeland Museum
Sjøgt. 23 E
8656 Mosjøen
Tlf 751 10 100

 

    Ny tidsreise om jul og barndom under andre verdenskrig på Helgeland

800px-NorwegianRefugeesWW2 Helgeland Museum jobber med en ny tidsreise om jul og barndom under 2. verdenskrig. Tidsreisen er ment å turnere på hele Helgeland, og skal ta barn og unge tilbake til krigens dager på en engasjerende men trygg måte. Samtidig er det viktig for oss å få frem at 2. verdenskrig er vår nære fortid, at det er beste- og oldeforeldregenerasjonen som har opplevd dette. Det blir en emosjonell, lærerik, tankevekkende og utfordrende opplevelse for barna.

For å kunne lage en mest mulig autentisk tidsreise, og belyse nye sider ved krigens hverdag, har vi utformet en spørreundersøkelse etter forbilde fra Norsk etnologisk gransking (NEG). Undersøkelsen er tilgjengelig på nett og som pdf til utskrift. Svararkene kan leveres hos ditt lokale museum.

Vi håper at flest mulig som har vært barn under krigen kan ta seg tid til å svare på spørsmålene våre.

På forhånd takk for hjelpen.

Velkommen til et stort mangfold  – til kunnskap og opplevelse i Helgeland Museum!
Museets dekningsområde strekker seg nå fra svenskegrensen i øst helt ut i storhavet til øykommunen Træna.
Følg oss på facebook for jevn oppdatering av nyheter. 
SISTE NYTT KUNNSKAPSBANKEN
Flere nyheter her. Flere artikler i kunnskapsbanken.
LEK OG LÆR
NETTUTSTILLINGER
Barn og unge er blant de gjester vi setter veldig stor pris på! Hopp og sprett, opplevelse og undring. Les mer her. Flere nettutstillinger her.Våre YouTube-utstillinger