Stiftelsen Helgeland Museum er det regionale museet i søndre del av Nordland. Museet har avdelinger i de 18 kommunene Rana, Hemnes, Nesna, Lurøy, Leirfjord, Dønna, Herøy, Alstahaug, Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Brønnøy, Vevelstad, Vega, Rødøy, Sømna, Træna og Bindal.
Helgeland Museum ble stiftet i 2003. Hovedkontoret ligger i Mosjøen.

Museumsavdelinger
Helgeland Museum har følgende avdelinger:

 • Petter Dass-museet (Alstahaug)
 • Vefsn museum med Jacobsenbrygga, Vefsn bygdesamling, Politimestergården og Shellstasjonen
 • Rana museum med Museumsgården, Stenneset og Bredek fjellgård
 • Grønsvik Kystfort (Lurøy)
 • Laksforsen Natur- og Kulturgalleri (Grane)
 • Avdeling Nesna
 • Avdeling Leirfjord
 • Avdeling Hemnes
 • Avdeling Dønna
 • Herøy Bygdesamling
 • Grane Bygdetun
 • Avdeling Hattfjelldal, Folkets Hus
 • Vevelstad Bygdetun
 • Velfjord Bygdemuseum
 • Avdeling Vega
 • Gamle Falch Handelssted (Rødøy)
 • Sømna Bygdetun
 • Avdeling Træna
 • Bindal Bygdetun

Publikumsbesøk
I 2012 hadde museet et samlet besøk på 63 500 personer.

Finansiering og tilskudd
Helgeland Museum har et samlet driftsbudsjett på drøy 33 mill kroner (2011). Museet mottar offentlige tilsudd fra stat, fylke og kommune, samt har en egeninntjening baser på prosjektmidler, billettsalg og salg av varer og tjenester. I 2010 utførte Helgeland museum 39 årsverk, og hadde 43 fast ansatte.

Styret
Helgeland museum er en stiftelse med styret som øverste organ. Styret består av totalt seks representanter, sammensatt slik: fire representanter utpekes av museets råd, en representant er valgt av Nordland fylkeskommune og en representant er valgt av de ansatte. Styret konstituerer seg selv.
Museets råd er sammensatt av representanter fra stifterne; kommuner og historielag i regionen. Rådet holder møte en gang pr. år, da velges representanter til museets styre samt revisor.