Stiftelsen Helgeland Museum er det regionale museet i søndre del av Nordland. Museet har avdelinger i de 16 kommunene Rana, Hemnes, Nesna, Lurøy, Leirfjord, Dønna, Herøy, Alstahaug, Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Brønnøy, Vevelstad, Vega, Sømna og Bindal.
Helgeland Museum ble stiftet i 2003. Hovedkontoret ligger i Mosjøen.

Museumsplan
Les museets overordnede plan: Museumsplan for Helgeland Museum 2012-16.

Museumsavdelinger
Helgeland Museum har følgende avdelinger:

 • Petter Dass-museet
 • Vefsn museum med Jacobsenbrygga, Vefsn bygdesamling, Politimestergården og Shellstasjonen
 • Rana museum med Museumsgården, Stenneset og Bredek fjellgård
 • Grønsvik kystfort
 • Laksforsen natur- og kulturgalleri
 • Nesna museum
 • Leirfjord museum
 • Hemnes museum
 • Dønna museum
 • Herøy bygdesamling
 • Grane bygdetun
 • Lensmannsgården i Hattfjelldal
 • Vevelstad bygdetun
 • Velfjord bygdemuseum
 • Sømna bygdetun
 • Bindal bygdetun
 • Træna museum

Finansiering og tilskudd
Helgeland Museum har et samlet driftsbudsjett på drøy 33 mill kroner (2011). Museet mottar offentlige tilsudd fra stat, fylke og kommune, samt har en egeninntjening baser på prosjektmidler, billettsalg og salg av varer og tjenester. I 2010 utførte Helgeland museum 39 årsverk, og hadde 43 fast ansatte.

Publikumsbesøk
I 2012 hadde museet et samlet besøk på 63 500 personer.

Styret
Helgeland museum er en stiftelse med styret som øverste organ. Styret består av totalt seks representanter, sammensatt slik: fire representanter utpekes av museets råd, en representant er valgt av Nordland fylkeskommune og en representant er valgt av de ansatte. Styret konstituerer seg selv.
Museets råd er sammensatt av representanter fra stifterne; kommuner og historielag i regionen. Rådet holder møte en gang pr. år, da velges representanter til museets styre samt revisor.