Legatstyret i Dagrunn Grønbechs legat avgjorde følgende tildelinger på møte 1. juli 2013:

  • Masterstudent Anne-Katrine Meland fikk kr. 8000,- til å utføre beinanalyser på sjøfugl. Dette inngår som del av masteroppgaven: ”Sjøfugl som matressurs på Helgelandskysten – fra steinalder og fram til i dag.” A.K. Meland er student ved NTNU i Trondheim.
  • Arbeidsgruppen for utvikling av feministisk økonomi ved Kvinneuniversitetet i Norden ble tildelt kr. 10 000,- som støtte til fagplanarbeidet for et studietilbud, med seniorforsker Margunn Bjørnholt som leder.

 

Det kom inn to søknader innen legatets søknadsfrist 25. juni -13. Det ble besluttet å tildele legatmidler neste vår 2014.