Helgeland Museums avdeling Grønsvik kystfort viser i sommer utstillingen Sovjetiske krigsfanger i Norge. Utstillingen gir et bilde på en skremmende del av norsk og europeisk historie, og den er svært relevant for Helgeland hvor det var en rekke fangeleire under 2.v.k.

Utstillingen er produsert av Falstadsenteret på oppdrag fra Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet og har tidligere vært å se på Forsvarsmuseet i Oslo i 2010 og på på Falstadsenteret i 2011. Det er utviklet en vandreutstilling som Helgeland Museum viser i perioden november 2013 – april 2014 ved flere av våre avdeligner.

Besøk prosjektets nettressurs: www.powstories.no

Les utstillingens katalog. Katalog Sovjetiske krigsfanger norsk / russisk   Den er å få kjøpt ved Grønsvik kystfort eller ved bestilling til post@helgelandmuseum.no. Katalogen finnes på norsk/russisk og norsk/engelsk.