Bygdebokforfatter og kjenner av samisk historie Leif Elsvatn holder foredraget 6. februar kl. 19 på Jacobsenbrygga i Sjøgata. Samtidig markerer vi Samefolkets dag og åpner utstillingen «Reflex».

 

I Norge har vi historisk sett to kulturelle røtter, den norske og den samiske. I en tid der folk i stadig større grad beveger seg over landegrensene og vi har både utfordringer og muligheter i arbeidet med å integrere nye og gamle befolkningsgrupper, er det spennende å gjøre et historisk sveip over den norske og samiske historien for å se hva vi kan lære av den. Hvilke konstruktive muligheter har man grepet i møtet mellom det norske og det samiske, og hvilke feil har man gjort? Hvor går grensene mellom det å være norsk og det å være samisk – og går det egentlig en grense?

 

Dørene åpner 18.30
Foredraget starter 19.00
Gratis inngang
Vi serverer kaffe