elvebaatLaksfors 20. februar kl 19:00

Historie og konstruksjon ved Kjell Øksendal.

Det blir orientert om kurs som skal holdes:
-28.-30. mars: Reparasjon av elvebåt.
-Høsten 2014: Bygging av elvebåt.

Kaffe og mat kan kjøpes på Laksforsen Turist-Cafe