Portrett Mathias Bonsach Krogh ReprofotocopywritePetterDassmuseet KUTTI anledning 200-årsjubileet for Den Norske Grunnloven feirer vi søndag 16. februar en historisk vandringsgudstjeneste i Alstahaug kirke. I samarbeid med Alstahaug kommune, Petter Dass-museet og Statens vegvesen vil kirken i Alstahaug og Nord-Helgeland prosti markere de gamle kirkeveiene og de ulike gudstjenesteliturgier som har vært i bruk siden 1814. Gudstjenesten blir en vandring fra det gamle kirkeritualet fra 1685 via liturgien fra 1920, videre til 1978 liturgi til den nyeste liturgien fra 2012. Vi reiser gjennom flere hundre år av gudstjenestehistorien i løpet av en times tid! Fra mannsbastion til arbeidsplass for både kvinner og menn. Fra timeglass på prekestolen (preken kunne ikke vare mer enn en time) til gudstjenester på en time. Fra biskop Mathias Bonsak Krogh til biskop Tor Berger Jørgensen.

Deltagere i gudstjenesten er Biskop Tor Berger Jørgensen, klokker Asle Brovoll, organist Venera Holm, sokneprest i Alstahaug og Tjøtta Einar Bach Skomsvoll, sokneprest i Sandnessjøen Solveig Spilling Bakkevig og prost Olav Rune Ertzeid.

Gudstjenesten sammenfaller med et besøk fra Statens Vegvesen, som også jubilerer i 2014. Vegvesenet feirer i år at landet i 1864 ble samlet under en vegdirektør, Christian Bergh. I januar startet de en jubileumsstafett som skal være et symbol for det som skjedde for 150 år siden. Stafetten skal gå gjennom alle regioner og ender på Vegmuseet 10. juni. Region nord er arena for stafetten i perioden 12. januar- 25. februar. Den starter da i Bodø 12. februar, kommer til Mo i Rana 14. februar og skal være på Alstahaug 16. februar, før turen går videre til Mosjøen og Brønnøysund. Temaet for stafetten er en reise i etatens arbeidsoppgaver i hverdagen over 150 dager. De ønsker også å se dette som en reise i tid – fra gamle til nye transportformer. Stafetten skysses derfor til Alstahaug og denne gudstjenesten med båt av medlemmer fra Alstahaug Kystlag, og har bestilt skyssen videre etter gudstjenesten med hest og vogn. Vi oppfordrer alle som vil få med seg en gudstjeneste utenom det vanlige og denne spesielle starten på den lokale markeringen av grunnlovsjubileet til å finne veien til Alstahaug kirke denne søndagen. Arrangementet starter en halv time før gudstjenesten, kl. 10.30, ved at vi hilser stafetten velkommen ved kaiet på Alstahaug.

 

Om 16. februar 1814

16. februar 1814 innkalte Christian Frederik 21 fremstående menn til Eidsvoll, for å kunngjøre at han ville trosse Kieltraktaten og selv bestige Norges trone som rikets arveprins. Han møtte motstand fra et stort flertall av de fremmøtte, som hevdet at ettersom Danmark hadde gitt fra seg makten over Norge, var suvereniteten falt tilbake til det norske folk. Christian Frederik bøyet seg for dette flertallet, som i realiteten betød at en folkevalgt forsamling måtte komme sammen, utarbeide en konstitusjon og velge en konge. Folkesuverenitetsprinsippet ble knesatt.

Om Mathias Bonsak Krogh

Mathias Bonsak Krogh ble født i Vadsø 4. oktober 1754, og døde i Alstahaug 2. september 1828.

Krogh var den første biskop i “Nordlandene og Finmarken” etter at landsdelen var blitt skilt ut som eget stift 1804. Han bodde og virket fra 1805 til sin død på Alstahaug og Belsvåg i Alstahaug kommune, og var en sentral person i både kirke- og samfunnsliv lokalt og regionalt. Krogh engasjerte seg særlig i krigs- og nødsårene 1807–14 i viktige samfunnsspørsmål. De nordligste fylkene var i 1814 ikke representert på Eidsvoll, men Mathias Bonsach Krogh var en av fire stortingsrepresentanter fra Nordlands Amt 1815-1817 (Det første ordentlige Storting).

Krogh arbeidet sterkt for å bryte Bergenskjøpmennenes monopol i Nordlandshandelen. Dette førte til at det ble gitt kjøpestedsrettigheter til Hundholmen som senere ble Bodø by. Han var sterkt engasjert i skole og folkeopplysning, og var blant annet en av drivkreftene bak opprettelsen av universitetet i Kristiania.