Silda er på vandring i Helgeland Museum
Silda har i perioder gitt et eventyrlig fiske og spilt en stor rolle for bosetting, levestandard, ernæring og økonomisk utvikling. 
På Helgeland er nok storsildfisket på 1860- og 1870-tallet mest kjent, men også i andre epoker har silda vært betydningsfull, og den er det fortsatt.

Utstillinga omhandler tema som sild og sildefiske på Helgeland i historisk perspektiv, med storsildtida, sildoljefabrikker,
redskaper, notbasen, sild som mat og vare, overfiske og ressursforvaltning

”Havets sølv – sildefiske på Helgeland” er produsert av Helgeland Museum i 2013. Den er støttet av Norges Sildesalgslag,
Norges Sjømatråd og Dønna Havfiske.

Utstillinga åpnet under Forbundet Kystens landsstevne 2013, 18-21. juli i Sandnessjøen og er nå på vandring på Helgeland.

TID:  21. mars – 3. april 2014
STED: Rana museum,  Fridtjof Nansens gt. 22, 8624 Mo
TEL: 75 11 01 33  
E-POST: rana@helgelandmuseum.no 
Åpningstider: man -fredag 0900 -1530

sild_plakat