Petter Dass-museet ligger på Alstahaug, ved kystriksveien, ca. 20 km sør for Sandnessjøen sentrum. Museet er bygd opp omkring Alstahaug gamle prestegård og middelalderkirken fra ca. år 1200. Museets nybygg, tegnet av arkitektfirmaet Snøhetta AS, ble åpnet i 2007.  Museet er en av de best besøkte reiselivsmålene i Nordland med ca. 15 -20.000 besøkende pr.år.

Museet er en avdeling av Helgeland Museum som er et regionalt samarbeidstiltak med avdelinger i 17 kommuner og har 48 medarbeidere. Museet legger vekt på å fremme samarbeid om kulturvernarbeid lokalt og regionalt – og er engasjert i utvikling av nye museumskonsepter.  Museet deltar i flere nasjonale nettverk.

 

Museumsmedarbeider

Stillingen omfatter deltakelse i :

  • praktisk formidlingsarbeid
  • utarbeidelse av materiell for undervisning og informasjon.
  • registrering og systematisering av museets gjenstander, bøker, foto og arkivmateriale.
  • øvrige aktuelle arbeidsoppgaver knyttet til den løpende virksomheten ved museet

Det søkes en person med relevant utdanning og interesse for museumsarbeid, gode kunnskaper i norsk og engelsk, gode IT-kunnskaper.

Lønn etter avtale.  Pensjonsordning

Nærmere opplysninger : Adm.leder Asgeir Pettersen 75 11 01 03

Søknad med CV sendes til

post@helgelandmuseum.no innen 15.august 2014

 

 

Helgeland Museum, Sjøgata 23E, 8656 Mosjøen.