05_andrea(1) Når kunst blir handling, hva er samlingen verdt da?

I anledning 200-årsjubileet for grunnloven, inviterer vi til et samtidig blikk på våre kunstinstitusjoners tilstand. Utstillingen «I Nasjonalmuseets blindsone» er produsert av Nasjonalmuseet, og er svaret på deres ønske om et blikk utenfra, en annen stemme.

Utstillingen har to klare mål
Det ene er å sette fokus på sosialt engasjert kunst, som det finnes lite av i norske kunstsamlinger. Kunstnerne som er med i denne utstillingen lager ikke unike og estetisk eksklusive objekter, slik vi er vant til å se i museene. Deres prosjekter har etiske mål og er rettet mot mellommenneskelige relasjoner, samhandling og deltakelse. Utstillingens andre mål er direkte forbundet med 200-årsjubileet for grunnloven, hvor den ser kritisk på kunstinstitusjonenes utvikling i lys av demokratiseringsprosessen etter 1814.

Elitefenomen?
«I Nasjonalmuseets blindsone» gir et aktuelt og informativt innblikk i sosialt engasjert kunst, en del av samtidskunsten som kurator M’kadmi mener kunstinstitusjonene ikke varetar godt nok.

Syv kunstprosjekter er representert i utstillingen:

cousinsinpeace-l

Om TrAP
Utstillingen er produsert i samarbeid med TrAP (Transnational Arts Production). TrAP er en kunstprodusent med målsetting om å være en pådriver i arbeidet for bredere transnasjonal synlighet i norsk kunst og kulturliv.

 

Arrangør: Helgeland museum avdeling Rana og Nordland Fylkeskommune.