Skolene i Brønnøy tilbys et Dks-opplegg om kystkultur. Årlig besøker flere skoleklasser museet og får kunnskap om historien i regionen gjennom opplevelser og aktiviteter på Velfjord bygdemuseum.