I Museet «Huset på veien» finner du gjenstander og rom som representerer kystliv og hverdagsliv på Træna gjennom 200 år. Også funn og gjennstander fra steinalder og middelaldertid finnes i museet.

Træna, og da særlig øya Sanna bærer med seg arkeologisk historie så langt som 9000 år tilbake i tid. Etter en større arkeologisk utgraving på Sanna, gjort av Guttorm Gjessing i 1939, ble det gjort funn som tar oss med til pionerenes tidsalder etter siste istid i Norge. Særlig er funnet av, det som kan betegnes som Norges eldste fiskekrok, en helt spesiell gjenstand for Helgeland Museum. Både den ”magiske” gullringen fra Sanna (Buro, berto, beriora), fra middelalderen og fiskekroken kan ses på museet i sommer.

Åpningstider og kontakt finner du her.

GUIDET tur inne på Museet hver dag man-lørd kl. 12.00 og 13.00. Tema er utstillingen “Træna-Hawaii”, Steinalderfunn, Artist in recidens på træna Museum og “Huset på Veien”.

Træna- Hawaii: I 2016 ble det laget utstilling om fortellingen om Træna-Hawaii, som nå kan sees i 1. og 2. etasje i Museumsbygget. Her kan du lese om den spennende historien om broren og søsteren fra Træna, hvor den ene emigrerte til Hawaii og den andre ble igjen i Træna. Søsknene vekslet brev og fotografi i et halvt århundre, og dokumenterer livet lokalt og globalt fra et unikt synspunkt. Siden 2015 har fotograf Maja Atterstig arbeidet med å dokumentere historien og samtidig ta nye bilder, i Alma Sandøys fotspor. I 1. etasje kan man se deler av utstillingen som er basert på både Almas og Majas bilder. I 2.etasje kan man få en tidslinje av historien.
Mer om Træna-Hawaii kan du lese her.

Artist in Residence – historie til nå: Bilder fra Trænas Artist in Residence-program hvor gjestekunstnere og andre kreative prosjekter blir realisert.