De faste utstillingene viser kystliv fra 1800 og 1900 tallet, samt gjenstander som stammer tilbake til middelalder og steinaldertid.