Mikkelborghuset brukes til formidling av ulik art, utstillinger, fordrag og matservering.