Ved Sømna bygdetun formidles den lokale kulturhistorien med vekt på bondens og fiskerbondefamiliens hverdag i perioden 1800-1950. Bygdetunet består av 12 antikvariske bygninger.

Bygdetunet har åpent tirsdag til søndag kl 11-17 fram til 10.august. Hjertelig velkommen!