Gjennom hele året har museet i Rana ulike opplegg i samarbeid med Den kulturelle skolesekken, både på friluftsmuseene Bredek og Stenneset.
Elever fra kommunen inviteres også til ulike undervisningsopplegg i forbindelse med nye utstillinger.

Inngang og formidlingstilbud er gratis for skoleklasser og barnehager, og tilbys hele året. Formidling er et prioritert område for museet, og i tilbudet vektlegges dialog og aktivitet. Tilpasninger kan gjøres avhengig av behov, tilgjengelige ressurser og pågående utstillinger.

Grupper kan gjerne besøke museet på egenhånd. For å hindre besøks-kollisjoner, er det likevel praktisk hvis besøket meldes inn på forhånd og i god tid.

Besøk kan bestilles på rana@helgelandmuseum.no  Gi gjerne beskjed i god tid om dere ønsker å bestille formidling og hva dere er interessert i.
Vi kan også hjelpe dere med prosjekter knyttet til natur- og kulturhisoriske tema.

Museet har for tiden ingen utstillinger siden museet for tiden står uten faste lokaler.