Naturhistorisk avdeling har flyttet med resten av museet til Moholmen. Her arbeider zoolog, geolog og preparant. Har du spørsmål om bergarter, planter, skjoldlus, fugler eller f.eks flaggermus vil vi si at dette er rette sted å oppsøke.

Kontakt oss her

nattfly 061