Rana museum har for tiden ikke åpent for publikum da museet har flyttet og de nye lokalene er under ombygging.
Vi har flyttet vår virksomhet til Moholmen og vil i tiden frem til lokalene er ferdigstilt jobbe med samlingene og å planlegge nye utstillinger.
Det nye museumsbygget skal etter planen være klart for bruk i løpet av 2019.  Mer om prosjektet på egne sider.

Trenger dere å få tak i oss ta kontakt på tlf: 75 11 01 33/ 960 14 547 eller e-post rana@helgelandmuseum.no

last ned