Rana museum har for tiden ikke åpent for publikum da museet har flyttet og de nye lokalene er under ombygging.
Vi har flyttet vår virksomhet til Moholmen og vil i tiden frem til lokalene er ferdigstilt jobbe med samlingene og å planlegge nye utstillinger.
Det nye museumsbygget skal etter planen være klart for bruk i 2019.

I sommer holder vi åpent på Stenneset friluftsmuseum og Bredek fjellgård og ønsker dere velkommen dit.

Trenger dere å få tak i oss ta kontakt på tlf: 75 11 01 33/ 960 14 547 eller e-post rana@helgelandmuseum.no

last ned