heroy-kirke1-e1306914619301Herøy kirke er bygget i romansk stil på 1100-tallet. Dette er den eneste nord-norske kirken som har apsis – et halvsirkelformet hvelvet utbygg på østsiden av koret. Kirken har opp gjennom årene blitt bygget om flere ganger, men ble gjenstand for en omfattende restaurering på 1960-tallet som langt på vei førte den tilbake til sitt middelalderopphav.