Herøy bygdesamlings fotosamling er en interessant dokumentasjion av historien. Bildene vises i ulike utstillinger og i andre formidlingssammenhenger.