Kystfortet dekker et område på ca 87 000 m2 og består av en rekke kanonstillinger, bunkere, fjellanlegg, nærforssvarsstillinger og brakker. Området er tilrettelagt for publikum med gangstier samt skilting, og det er utstillinger i kommandobunkeren og i en av brakkene på fortet. Fantastisk utsikt mot Helgelands skjærgård. Området blir benyttet av både tilreisende og lokalbefolkning som et populært utfartssted og turområde.