songen om kysten

Livet langs kysten er eitt av dei viktigaste emna i litteraturen på nynorsk og dialekt. I denne utstillinga, som er produsert av Ivar Aasen tunet, kjem både kvinner og menn til orde, og gjennom tekster frå det 20. hundreåret følgjer vi kystfolket i ulike landsdelar får kvardagslivet inne på land til det tidvis dramatiske livet ute på havet. Utstillinga viser korleis livet langs havkanten har vore skildra i litteraturen.

Helgeland Museum, avd. Nesna
Havnevegen 1
7.mars til 15.april 2015
tel.: 95 47 22 60