Vevelstad kommune er fortreffelig for alle som verdsetter friluftsliv. Hav og fjord møter små og store fjell. Flere merkede turløyper med ulik vanskelighetsgrad og varierende lengde. I 2014 ble det etablert en arbeidsgruppe bestående av Vevelstad kommune, Vevelstad Frivillighetssentral og Helgeland Museum avd. Vevelstad hvis mål var å utvikle ett av de mange attraktive friluftsområdene i kommunen. Resultatet ble prosjekt Vistnesstien.

Last ned ulike PDF som viser opplevelser langsVistnesstien.

Vistnesstien – turkort. Viser traseen og ulike opplevelsespunkter underveis.

Vistnesstien – starttavle. Skiltet er plassert på Vevelstad Museum.

Vistnesstien – panoramaskilt. Skiltet er plassert omtrent midtveis, og forteller om ulike fjell og dets historie.

Vistnesstien – ulike informasjonsskilt langs stien.

Gruppen har arbeidet med å utvikle og tilrettelegge et område fra Vevelstad Museum til én av kommunens mange fornminnelokaliteter – helleristningsfeltet i Vistnesdalen delvis langs en gammel ferdselsvei.