Jul og barndom under 2. verdenskrig på Helgeland

800px-NorwegianRefugeesWW2

Heldige er alle, som aldri har måttet oppleve krigens råskap på kroppen, og som har kunnet vokse opp i trygghet og fred.

Siden det er 75 år siden 2. verdenskrig brøt ut, og 70 siden den tok slutt, ønsker Helgeland Museum å markere vår krigshistorie på en spesiell måte, og vi har derfor flere krigsrelaterte opplegg og utstillinger på gang. Mye av krigshistorien har fokusert på kamphandlinger, motstandskamp og nazistenes tilintetgjørelse av mennesker og natur. Hverdagen til befolkningen og da spesielt barn derimot har vært forholdsvis lite belyst. Også i dag berøres mange barn av krig rundt om i verden, og noen av dem bor også her i Norge. Men kanskje har krigen kommet sånn på avstand for oss andre, at den har blitt en abstrakt størrelse for mange?

Vi ønsker derfor å videre utforske temaet barndom under krigen i et nytt opplegg med arbeidstittelen «Barndom under 2. verdenskrig på Helgeland» og ønsker i den sammenheng å dokumentere barndomsminner fra tidsvitner. Kjenner du noen som vokste opp på Helgeland under krigen, som vil fortelle om hvordan det var den gang? Så vil vi gjerne høre deres historie.

Følg linken oppe for å komme til pdf-versjonen er klikk her for å komme til onlineversjonen.

På forhånd tusen takk, og god påske!
Beste hilsen fra oss i Helgeland Museum