Utviklingen av handelshuset Zahl skulle bli den mest stabile og dominerende forretningsvirksomheten på Nesna i over 100 år. Jacob Frederich Zahl fra Handnesøya var ordfører og bonde på Nesna. I 1874 startet han liten landhandel i ei brygge på Nesna. Handelen ble snart flyttet opp til Zahlsgården på Øver Nesna. Zahl fikk rett til å selge øl og vin, og det styrket butikken ytterligere at han i 1887 overtok han hovedpostkontoret fra Vikholmen

Les mer: Historien om handelshuset Zahl på Nesna