Velkommen til åpent museum og utstillingsåpning! 17. mai åpner Rana museum utstillingen Felttoget på Helgeland 1940.
Utstillingen forteller i ord og bilder om dagene etter de tyske styrkene startet fremrykningen videre nordover fra Trøndelag maidagene 1940. Det ble tidlig klart at den tyske fremrykning i Nordland måtte skje landeveien.  En østerriksk bergjegerbataljon, 2. bataljon fra 137. bergjegerregiment, ble satt til å gjennomføre den tyske fremrykningen, ledet av oberstløytnant August Sorko, derav kalt Sorkobataljonen. Det var en erfaren, godt utstyrt og spesialtrenet divisjon for oppdrag i nord-norsk terreng. Mellom de tyske soldatene og Narvik sto nå bare en norsk bataljon (IR 14) Infanteriregiment 14, ledet av major Halvdan Sundlo. Bataljonen blir derfor kalt Sundlobataljonen. Utstillingen følger Sorkobataljonen på deres bevegelser gjennom Helgeland.
Vises hele sommeren.

7. mai for 75 år siden krysset den tyske okkupasjonsstyrken fylkesgrensen og trådte inn på helgelandsk jord. Bildet er fra Storbjørnvann sør for Mosjøen noen dager senere.

7. mai for 75 år siden krysset den tyske okkupasjonsstyrken fylkesgrensen og trådte inn på helgelandsk jord. Bildet er fra Storbjørnvann sør for Mosjøen. Noen dager etter sto tyskerne i Mosjøen.