Rana Kunstforening presenterer årets Havmannkunstner Anne Rita Nybostad.
Nybostad bruker ofte polyester og lexan som grunnmateriale og bygger former av dette som i neste omgang blir kombinert med ulike materialer alt etter hvilket tema som velges. Det menneskeskapte mot det naturskapte settes ofte sammen for å fremheve de ulike verdiene. Mange av hennes utforminger og elementer er hentet fra den nordnorske fauna og kulturhistorie.
Havmann-utstillingen består primært av vegg – installasjoner. Nybostad har hatt flere separatutstillinger, kunstprosjekter i flere offentlig bygg, utsmykking og kollektivutstillinger. Hun er opprinnelig fra Mosjøen, men er bosatt i Beiarn. Utstillingen vises på Helgeland museum- avdeling Rana i perioden 09.mai til og med 11.juni i museets åpningstider.

i103765157._szw1280h1280_