Vi kan med glede meddele at vi i dag er blitt tildelt kr. 300 000 fra Kulturrådet til arbeidet med den nye basisutstillingen på Grønsvik kystfort i Lurøy. Dette er en viktig byggestein i arbeidet med å videreutvikle Grønsvik som formidlings- og refleksjonssted for krigs- og menneskerettighetshistorie.

Du kan lese mer om tildelingen her: http://www.kulturradet.no/museum-arkiv-kulturvern/vis-artikkel/-/tildeling-museumsprogrammer-2015