Det er for tiden ingen stillinger utlyst ved Helgeland Museum.