Elevene vil bli kjent med kommunens siste husmann Hilda Margrethe Busch gjennom et rollespill. Elevene får delta i hverdagslivet til Hilda bl.a. med klesvasking med bruk av vaskebrett.

Tid: 27./29.okt.
Sted: Bindal bygdetun