Falch gamle handelssted
Ved det tidligere handelsstedet formidles nyere fiskerihistorie fra 1880 årene og fremover. Falch gamle handelssted består av 3 bygninger og kai. Falch gamle handelssted har åpent 6 dager i uken i sommermånedene juni, juli og august. Resten av året er det oppe etter avtale og ved ulike arrangementer.

Hjertelig velkommen!