For første gang blir alle sider av fylkets historie presentert helhetlig – fra de eldste tider til i dag.

Nordland fylke er langt og smalt. Det har en lang kystlinje som har preget menneskers tanker og virksomhet gjennom alle tider. Havet har i større grad bidratt til å skape forbindelser enn å hindre forbindelser. Men Nordland har også innland og vidder som har vært ramme rundt menneskers liv, og som har bundet disse menneskene sammen med folkeslag østover, langt østover

Nordlendinger har således gjennom alle tider hatt ei brei kontaktflate mot Verden. Det vil prege dette bokverket.

Boklanseringen skjer på Jacobsenbrygga i Mosjøen tirsdag 27/10 kl.19
Gratis inngang