Foredrag om IR/14 sitt felttog fra Snåsa til Rana, våren 1940. Berører jeg også politikken i Norge i mellomkrigstiden, og forsvarets prioriteringer.

Tid: 11. november 015
Sted: Lovund