Bygg Helgeland! Om gamle og nyere byggsorter, dyrking og utnytting i mat og drikke.

Tid og sted: Framheim, Sømna  20.01.2016

På 1700-tallet ble korn (hovedsakelig bygg) dyrket på de aller fleste bruk på Helgeland. Dette sikret opp mot 50 % av kalorienehos helgelendingene.. I tillegg ble bygg brukt til brygging. Sømna kommune var ‘’kornkammer’’ helt fram til andre verdenskrig. I mangeårig arbeid med bygg på Sømna bygdetun i et kulturarvperspektiv, har man sett hvordan kunnskap og bruk av bygg til baking og ølbrygging har forsvunnet fra den norske kulturen.

Du er herved invitert til å delta på fagseminaret som skal holdes på Framheim, Sømna, onsdag 20.01.2016.

PROGRAM
-11:30 -12:15 Lunsj: kjøttsuppe på lokalt kjøtt og grønnsaker med byggryn og ‘’Dronningkrem’’ (byggrynskrem med bærsaus); øl. Seminarleder Tor-Arne Bakke

-12:15-12: 20 Velkommen til Sømna (ved ordfører)

-12:20- 12:40 Bygg på Helgeland – introduksjon til fagseminaret/prosjektet. Ievina Sturite, NIBIO

-12:40- 13: 10 Kornets plass i historien. Tilpasning og genetisk mangfold. Åsmund Bjørnstad, NMBU

-13:10- 13:30 Sortsutvikling og foredlingsaktivitet på bygg i nord i nyere tid. Lars Reitan, Graminor

-13:30-13:40 Innblikk i lokal tradisjon og utnyttelse av bygg i mat og drikke på Helgeland. Anne Røde, Helgeland Museum avd. Sømna

-13:40 -13:50 Bygg i dagens jordbruk i Helgeland. Nils Nyborg, Sømna kommune

Pause

-14:00 14:20 Hva kreves av råvarekvaliteter for å få til et godt produkt av lokalprodusert bygg. Anne Katrine Holtekjølen, Nofima

-14:20 14:40 Maltbygg-prosjektet – har vi funnet bygg sorter som er egnet til lokalbrygget øl? Ragnar Eltun, NIBIO

-14:40: 15:00 Orientering om Islandsk-Norsk byggprosjekt og resultat fra dette Sigridur Dalmannsdottir, NIBIO

Pause

-15:05- 15:15 Kan Helgeland bygge opp sin egen kornkammer i fremtiden? Bondelag

-15:15- 15:45 Fritt ord

-15:45 – 15:55 Oppsummering og vel hjem.

Seminaravgift: kr 150 (inkluderer lunsj)

Påmeldingsfrist: 16.01.2016 til anne.rode@helgelandmuseum.noeller tlf. 469 229 91

Arrangement, Helgeland Museum avd. Sømna og:
somna-sammarbeid