Vefsna i Nordland har sin egen elvbåtmodell. Denne er utviklet over mange år for å takle strøm og stryk i elva. Kunnskapen om bygging av denne båten er i ferd med å forsvinne. Vinteren 2015 var det et kurs, i regi av Vefsna regionalpark og Helgeland Museum, for å videreføre denne kunnskapen.