Påskeoppgaven er denne rare krysningen av en kjelke og en bærplukker. Observante lesere ser kanskje at det mangler bunn til denne innretningen. Det er faktisk ikke en bærplukker, selv om den var veldig god å ha hvis brukeren var uheldig og havnet i uværet på ”bærtur”.

Vet du svaret, send det på e-post til Rajko : heroy@helgelandmuseum.no  eller på SMS til 977 333 70

Påskeoppgaven Herøy

Påskeoppgaven Herøy

Påskeoppgaven Herøy

Påskeoppgaven Herøy

Februaroppgaven viste seg å være ganske lett, til tross for sine to kilo. Blant dem som visste at det var en dørlås ble Torsten Larsen fra Herøy trukket som vinner av en t-skjorte.

Den solide låsen har en lang historie. Opprinnelig ble den brukt for å låse (og åpne) butikkdøra på den gamle butikken i Åkvik. Sverre og Birger Bjerkelo kjøpte i sin tid butikken, flyttet den over sundet til Staulen og bygde seg en fjøs av det. Låsen er gitt museet i 1984 av Sverre Bjerkelo.