Foredrag torsdag 7. april kl. 18

Ved Per Ole Syvertsen, konservator ved Helgeland Museum, naturhistorisk avdeling.

Sted: Falch gamle handelssted, Tjong

En vårdag i 1943 ankom ingeniøren Erich Feichtenberger fra Østerrike til Mo i Rana. Hans oppgave var å jobbe med veier, men han var også en meget ivrig sommerfuglsamler. I løpet av sin tid i Nordland gjorde han en rekke spennende funn av sjeldne arter. Hans innsats ga også inspirasjon til seinere undersøkelser. I dette foredraget presenteres deler av Feichtenbergers resultater og hvordan disse har bidratt til nye sommerfuglprosjekter i regi av Helgeland museum.