Vandring på Hemnesberget
Bli med på en ca. 30.min vandring fra Lapphella til Ranheimbrygga. Her får man høre om opprinnelsen til den flotte trehusbebyggelsen, og om de to store brannene som tettstedet har vært utsatt for.

Priser:
– Grupper opp til 15 stk. kr.750,-
– Grupper opp til 30 stk. kr.1500,-


Omvisning i Nordlands Avis lokaler
Historien om Nordlands første avis fortelles, i identiske lokaler med trykkeriets utstyr.

Priser:
– Grupper opp til 15 stk. kr.500,-
– Grupper opp til 30 stk. kr.1000,-


Utendørs omvisning på Hemnes Bygdetun
Gårds- og bygningshistorie. Forteller om utviklingen i bygningshistorien, og måten folk levde på i før-industriell tid på Bjerka.

Priser:
– Grupper opp til 15stk. kr.750,-
– Grupper opp til 30stk. kr.1500,-


Omvisning i bygdesamlinga i Våningshuset, stabburet og eldhuset på Bygdetunet
Historien om noen av folkene som har bodd her.Ca. 30. min omvisning i de bygningene som hørte til gården Lillebjerkanedre.

Priser:
– Grupper opp til 15stk. kr.500,-
– Grupper opp til 30stk. kr.1000,-
________________________________________

Skoler og barnehager
Hemnes Museum tilbyr gratis formidlingsopplegg for skoler og barnehager. Formidler tilpasser opplegget etter ulike aldergrupper og/eller behov. Formidlingen kan også foregå utenfor museets bygninger og arealer.

Eksempler på tema man kan bestille:
– Hemnesberget som midtpunkt i regionen.
– Båtbyggerhistorien på gårder rundt om, og på tettsteder i hele kommunen.
– Gamle dager på bygdetunet/før industriell tid på Bjerka (boliger, levesett, mat og helse).
– Planter i kulturlandskapet.
– Ta vare på humler og bier.
– Farging av garn med planter eller sopp.
– Veve med grindvev eller brikkevev.
– Ville vekster som kan spises.
– Soppkurs, spisesopp eller fargesopper.

Ring eller send e-post til: formidlingsansvarlig Sissel V. Lillebjerka,for å lage en avtale:
E-post: sili@helgelandmuseum.no
Telefon/mobil: 75 19 71 33/ 948 99 566