Dette blir den siste Kveldstimen for vårsesongen og foredragsrekken avsluttes av lokalpolitiker Christian Torseth.

Foredraget har fått tittelen “Norge og EU” og vil dreie seg nettopp om Norges forhold til EU, hovedsaklig gjennom EØS-avtalen, og måten dette påvirker Norge.

Foredraget starter kl.19 og billetten koster kr.50,- (inkl. kaffe)