Helgelandssang i vugge og fang,

framføres på museet på
-Nesna lørdag 11. juni kl. 12:00.
-Nordvika på Dønna søndag 12. juni kl. 13:00.

I konsertprogrammet Helgelandssang i vugge og fang tar vi for oss av materiale som Sverre Mogård-Larsen har samlet inn og nedtegnet; voggeviser, skjemteviser, regler og annet for barn i alle aldre og med røtter fra Helgeland.

Vi er stolte over å kunne ha med han Sverre sjøl. Foruten å framføre sanger vil han bidra med historier og fortellinger om sangenes opphav, bruk og utbredelse. Sverre Mogård-Larsen har tilbrakt et langt liv på Helgeland, og har arbeidet med dette tradisjonsstoffet i hele sin karriere. Sangstoffet er utgitt i Nesna lærerhøgskoles skriftserie, og nyutgivelse er for tida under arbeid.

Trio Nesna har arrangert en rekke av sangene, og framfører dem i sin egen tolkning. Dette er sanger mange har hørt, sunget og opplevd, og programmet vil være en fin mulighet for gjenhør med fjerne, til dels svunne tider.