Vi starter opp igjen med Kveldstimen på Jacobsenbrygga. Dørene åpner 18:30 og foredragene starter 19:00 og varer i cirka tre kvarter. Inngang koster kr. 50. Vi serverer kaffe.

PROGRAM HØSTEN 2016

Tirsdag 6. september kl. 19.00
Historiker Kåre Hansen:
Gapestokken på Helgeland – litt om myter og virkelighet.

Tirsdag 4. oktober kl. 19.00
Dr. Philos. Dagrunn Grønbech:
Fortellingen om fiskerbonden – en levevei som forsvant.

Tirsdag 8. november kl. 19.00
Journalist Ali Husain:
Mitt Syria før og etter krigen.

Tirsdag 6. desember kl.19.00
Historiker Kjell Jacobsen:
Nybegynner i bygdebokarbeidet.