Onsdag den 21. september, kl. 17.00, blir det en eventyrstund for barna med Elin Sveli.

Velkommen!