Onsdag den 12.oktober, kl. 19.00 kommer Prost Sigridur Gudmarsdottir og skal snakke om de samiske trommene, slik hun som islending har lært seg å forstå dem og deres betydning for samene.