Plakat Jack B nesnaJack Berntsen ble født i Tysfjord, men bodde store deler av sin barne- og ungdomstid i Hamarøy. I oktober 2015 ville Jack Berntsen fylt 75 år. I den anledning lagde Arkiv i Nordland vandreutstillingen «Trolltamp -en utstilling om Jack Berntsen og den nordnorske visebølgen».

Utstillingen vises ved vår avdeling på Nesna fra 28. september til 23. oktober. Her belyses Jack Berntsens personlige engasjement for landsdelen, visekunsten og hans involvering i nordnorsk kultur generelt.

Utstillingsåpning er på kulturkvelden 28. september kl. 19 hvor Trio Nesna vil fremføre noen av sangene. I tillegg blir det allsangkveld med Jack Berntsens viser ved Nesna mannskor 20. oktober kl. 19.
Jack Berntsen var komponist, tekstforfatter, visesanger og kulturarbeider – i tillegg til lærer og familiemann. Han talte landsdelens sak mang en gang – enten det gjaldt dialekt, fiskekvoter, fraflytting eller Europeisk Fellesskap. Jack var en modig mann – og ga ut den første plata med sangtekster på nordnorsk dialekt. Han var også med på å starte den nordnorske visebølgen og omtales gjerne som «Troilltampens far» – som ble den første nordnorske musikkfestivalen. Formålet med Trolltampen var at alle som ville skulle få opptre med sin musikk. Festivalen ble arrangert på Ulvsvågskaret, Storjord i Tysfjord og i Lofoten på 1970 og -80 tallet. Utstillingen presenterer Jack Berntsens musikk og virke gjennom instrument, foto, avisutklipp, plakater, kronologisk biografi, litteratur og musikk.

«Trolltamp» er produsert av Arkiv i Nordland og er et ABM Nordland-produkt (Arkiv, bibliotek og museum i Nordland). Utstillingen er laget i samarbeid med selskapet Relation04 media som har samlet inn og sikret arkivmateriale.