Fra 23. november og ut desember viser museet på Nesna temautstillingen ”Den ljuse Dag gaar under”. Utstillingen tar for seg symbolikk, historie og tradisjoner knyttet til mørketid og bruk av lys og lysritualer. Petter Dass-museet er produsent av utstillingen, som tidigere er vist på Alstahaug. I tillegg har vi tatt fram en del gjenstander fra Rana, Leirfjord og Nesna brukt til belysning. Bildet viser ei rundt 100 år gammel hjemmelagd fjøslykt fra Rana.

 

Kontaktperson: Ann Kristin Klausen, tlf. 95472260 /75110188
Mail: nesna@helgelandmuseum.no