Vi selger gran og edelgran på Jacobsenbrygga

Gran kr.450,-
Edelgran kr.650,-

Vi tar både kort/kontant