Foredrag ved Kari Sommerseth Jacobsen 10. mai i Velfjord.

Elsa Laula Renberg (1877-1931) var sørsamekvinnen som framfor noen har æren for at det første samiske landsmøtet fant sted i Trondheim for hundre år siden.

Hun kjempet for samenes sak, og mente at det sto om liv eller død for hennes folk som ble utsatt for så mye urett.

Hun var født i Susendalen med norsk far og svensk mor, de var reindriftssamer som stadig krysset landegrensene med sin reinflokk. Hun vokste opp i Sverige, men i sitt voksenliv bodde hun i Vefsn og hadde Mosjøen som sin by.

 

 

Nettverksbygger

Elsa Laula Renberg var en nettverksbygger av de sjeldne. Hun forsto tidlig at hun måtte skaffe seg allierte, og at det å stifte foreninger er en av våre viktigste demokratiske rettigheter når vi skal kjempe for en sak.

Derfor var hun med å stifte verden første lappeforening, i Stockholm i 1904, og Brurskanken samiske forening i Mosjøen i 1907. Men dette var ikke nok. Det måtte kvinner til, og vi må huske at på denne tiden var allmenn stemmerett for kvinner ennå ikke vedtatt.

 

Kvinner

Med Brurskanken kvinneforening i 1910 ble det fart på sakene. Det var denne kvinneforeningen med Elsa Laula Renberg som formann som inviterte til selve landsmøtet.

Det var denne kvinneforeningen som oppfordret alle samiske kvinner til å delta på møtet. Derfor ble kvinneandelen formidabel: hele 40 % av de 150 deltakerne var kvinner.

 

Ignorerte motstand

Elsa Laula Renberg møtte motstand som alle som kjemper for en sak gjør. Men det er interessant å se hvordan hun møtte denne motstanden: med taushet. Hun tok ikke til motmæle, men ignorerte den.

Hun sørget tidlig for å skrive et eget kampskrift der alt hun mente ble begrunnet. Mens hun ennå var ung, 27 år gammel, kom heftet «Inför lif eller død».

 

Kari Sommerseth Jacobsen er avdelingsleder ved Helgeland Museum sin avdeling i Vefsn.

 

Tid: Onsdag 10. mai klokka 19:00, (kafésalg fra klokka 18:00)

Sted: Museet i Hommelstø, Gamle Samvirkelaget

Inngang: 50 kroner