Velkommen til en kveldstime med førsteamanuensis Sverre Flack med tittelen: «Sverre Pedersen – Vår største byplanlegger gjennom tidene»


Sverre Pedersen, mannen bak paviljongen i Byparken, ble i 1920 professor i Bygningskunst og Byregulering ved NTH. Han hadde stor kunnskap om samtidens metoder og teorier for byplanlegging. Særlig var han opptatt av sammenhengen mellom byen og dens omliggende landskap. Han ønsket å omplante byidealer fra kontinentet til norsk jord – tilpasset våre forhold. Idealet var de europeiske «hagebyene» med opphav fra England. Da han utviklet ny reguleringsplan for Mosjøen i 1922, var et av målene å dele byen i forskjellige områder for ulike typer bebyggelse. Fearnleys gate og Rådhusgata ble utvidet til brede ”parkgater” som skulle beplantes. Disse fungerte også som brannintervaller, og ga samtidig bybilde preg av hageby-idealet.

00 Sverre Pedersens plan shv

Sverre Flacks foredrag vil dreie seg om hvordan Sverre Pedersen tenkte som fagmann. Hva han var faglig opptatt av, hvilke faglige valg han gjorde, og hvilken planmisjon mente han å ha for Norge?

Kveldstimen arrangeres denne gang i samarbeid med Vefsn Kommune

På Jacobsenbrygga 23.mars kl.19

Billett kr.50,- inkl. kaffe