Kveldstimen på Jacobsenbrygga onsdag 10.mai kl.19

Kveldens foredragsholder er Jim Nerdal med:
En glemt krigshistorie – Blodveien over Korgfjellet

Bill.kr 50/inkl.kaffe