Velkommen til Kveldstimen på Jacobsenbrygga torsdag 6.juli kl.19.00 (dørene åpner kl.18.30)

Vi får besøk av kjønnsforsker og forfatter Wencke Mühleisen som skal snakke om følgende:

Ikke bare et isolert menneske
Hva er en god barndom? Det finnes det selvsagt, og heldigvis, ingen enkel oppskrift på. Barn skal få dekket sine behov for mat, klær beskyttelse, kjærlighet og tilknytning. Det vet vi. Ut fra egne erfaringer av å vokse opp i en innadvendt familie vil jeg her tenke omkring betydningen og nødvendigheten av å få være en del av fellesskapet, samfunnet, av verden – ikke bare et isolert individ i en privat familie.

Foredraget arrangeres i samarbeid med Vefsn Bibliotek

På grunn av begrenset plass selger vi kun 60 billetter til dette foredraget, det er mulig å forhåndskjøpe på Jacobsenbrygga
Pris: kr.100,- inkludert kaffe/snacks