Kåseri om gammelt handverk i Sømna med Jon Suul mandag 9. oktober kl. 19.00 på Sømna bygdetun

Suul vil fortelle fra sine besøk på bygdetunet og private hjem, og viser bilder underveis.

Inngang kr 50,- (barn under 16 år og ungdom i videregående skole gratis).

Salg av kaffe og kaker

Velkommen